Pożegnanie mgr inż. Józefa Molendy

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23 listopada 2023 roku przeżywszy 76 lat zmarł mgr inż. Józef Molenda – Prezes Ogólnopolskiej Sekcji Przemysłu Szklarskiego SITPMB, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITPMB w latach 2006-2010.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny, Rada Naczelna
i Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych

About the author: SITPMB