Pożegnanie Kol. Alfreda Gordona

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że napłynęły do nas z Wrocławia smutne informacje o śmierci naszego Kol. Alfreda Gordona.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 14:40 w kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

mgr inż. Alfred Gordon ( 1940 – 2022 )

Kolega mgr inż. Alfred Gordon urodził się 10.01.1940 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po ukończeniu studiów w AGH w Krakowie podjął pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane.
Od 1983 do 2013 roku był członkiem Wrocławskiej  Rady  FSNT NOT we Wrocławiu. W jej strukturach był m.in. Przewodniczącym Komisji Gospodarki Materiałowej (1990-1994), członkiem Komisji Statutowej (2000-2004), a od 2012 roku do chwili obecnej członkiem Komisji Seniorów.
Współautor opracowania „Ocalić od zapomnienia”, opisującego historię zakładów przemysłowych Dolnego Śląska, które w nowej rzeczywistości gospodarczej zostały w większości zlikwidowane.
Pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu Oddziału SITPMB we Wrocławiu inicjował zapraszanie młodzieży uczącej się na organizowane przez Oddział wykłady promujące technikę, oraz przedstawiające aktualne problemy nurtujące współczesny świat (np. „Energia odnawialna, „Globalne ocieplenie klimatu” itp.).
W przedsiębiorstwach, w których pracował do emerytury, promował postęp techniczny i wynalazczość. Przez wiele lat był działaczem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu.

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Główny, Rada Naczelna i Członkowie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

Przemysłu Materiałów Budowlanych.

About the author: SITPMB