Pożegnanie mgr inż. Józefa Molendy

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23 listopada 2023 roku przeżywszy 76 lat zmarł mgr inż. Józef Molenda – Prezes Ogólnopolskiej Sekcji Przemysłu Szklarskiego SITPMB, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITPMB w latach 2006-2010. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Główny, Rada Naczelna i Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i TechnikówPrzemysłu Materiałów Budowlanych