Oddziały | Sekcje | Koła

SITPMB

Nasze oddziały

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
50 – 020 Wrocław ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 74 – pok. 204
tel. (71) 373 – 89 – 54, (71) 325 – 60 – 41
e – mail: wroclaw@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Kazimierz Haber

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
85 – 030 Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6
tel. (52) 343 – 10 – 53
e – mail; bydgoszcz@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – dr n. chem. Jan Jabłoński

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
20 – 029 Lublin ul. Słodowskiej 3
tel. (81) 751 – 78 – 70
e – mail; lublin@sitpmb.pl
Oddział Lublin SITPMB.

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr Andrzej Strawa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
90 – 007 Łódź Pl. Komuny Paryskiej 5 A
tel. (46) 874 – 34 – 88
e – mail; lodz@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału


Prezes
– mgr inż. Stanisław Jan Gola

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
30 – 102 Kraków ul. Morawskiego 5
tel. (12) 629 – 08 – 36
e – mail; krakow@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Oddział Mazowiecki

00 – 050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
tel. (22) 827 – 68 – 93 
e – mail: sitpmb@sitpmb.pl


Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Jarosław Zimolzak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych>
45 – 061 Opole ul. Katowicka 50
tel. (77) 453 – 74 – 91, (77) 446 – 81 – 21
e – mail; opole@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Jolanta Mazur

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
38 – 400 Krosno ul. Tysiąclecia 13
tel. (13) 435 – 61 – 06
e – mail: krosno@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – inż. Stanisław Kilar

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Oddział Śląski
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Katedra Konstrukcji Budowlanych (RB-2)
ul. Akademicka 5, 44-100 GLIWICE
kom.: + 48 603 944 211

Zarząd Śląskiego Oddziału


Prezes – 
dr inż. Izabela Bryt – Nitarska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
61 – 712 Poznań ul. Wieniawskiego 5/9
tel. (61) 817 – 23 – 43
e – mail; poznan@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – inż. Jan Skweres

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
70 – 478 Szczecin ul. Wojska Polskiego
tel. (91) 433 – 92 – 84
e – mail: szczecin@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż.  Włodzimierz Sawinda

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Oddział Terenowy przy Zarządzie Głównym

00 – 050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
tel. (22) 827 – 68 – 93 
e – mail: sitpmb@sitpmb.pl


Zarząd Główny Oddziału

Prezes – Krzysztof Słaby

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
40 – 955 Katowice, ul. Podgórna 4

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Józef Molenda

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Sekcja Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa “Metalplast”

61 – 819 Poznań, ul. Taczaka 12

Zarząd Sekcji “Metalplast”

Prezes – mgr inż. Kazimierz Skrzypczak 


0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń