Historia SITPMB

Zarys historyczny

SITPMB

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. 

Działanie Zarządu Głównego i jego Prezydium

Zarząd Główny

W XI kadencji (do 31 dnia 1997 r.) odbyło się 10 posiedzeń plenarnych Zarzą­du Głównego, w trakcie których podjęto 26 uchwał. Tematyka posiedzeń plenarnych obejmowała:
Działanie Zarządu Głównego i jego Prezydium

Prezydium Zarządu Głównego

Od września 1993 r. do 31 grudnia 1997 r. Prezydium Zarządu Głównego odbyło 35 posiedzeń, w trakcie których zajmowano się przede wszystkim realizacją wytycznych Zarządu Głównego, wynikających z tematyki podanej w pkt A.
Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
Tel: (22) 827 - 68 - 93
E-mail: sitpmb@sitpmb.pl

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń