O SITPMB

O SITPMB

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

w skrócie SITPMB jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych, szkła i ceramiki, jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej zrzeszoną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

SITPMB

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
Tel: (22) 827 - 68 - 93
E-mail: sitpmb@sitpmb.pl

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń