O SITPMB

O SITPMB

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

w skrócie SITPMB jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych, szkła i ceramiki, jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej zrzeszoną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

SITPMB

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Warszawski Dom Technika 00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5 lok. 115
Tel: (22) 827 - 68 - 93

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń