Zmarł mgr Stanisław Petrykowski (1937-2023)

Pogrążeni w bólu i smutku z przykrością informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2023 r. zmarł mgr Stanisław Petrykowski – wieloletni Prezes naszego Stowarzyszenia, Prezes Honorowy SITPMB, nasz Przyjaciel … Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Główny, Rada Naczelna i Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa “ZOR” nawiąże współpracę.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) w ramach swojej działalności statutowej prowadzi działalność rzeczoznawczą, poprzez Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR”, skupiający ekspertów z różnych dziedzin budownictwa, materiałów i wyrobów budowlanych, szkła, ceramiki i innych, polegającą na świadczeniu usług eksperckich, opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych dla różnych instytucji i osób prywatnych. ____________________________________________________________________________________________________________________________Mając na celu...

Gala Laureatów Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2022

W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Gali Laureatów Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2022. Już po raz dziewiętnasty Redakcja kwartalnika Wokół Płytek Ceramicznych wyróżniła i uhonorowała najciekawsze kolekcje płytek w ramach konkursu. Nasze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych podczas tego wydarzenia reprezentowali – prezes zarządu dr hab. inż. Adam Baryłka, wiceprezes Elżbieta...

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” – 09.02.2023 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, jako współorganizator wraz z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej zapraszają na  V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa...