Pożegnanie mgr inż. Józefa Molendy

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23 listopada 2023 roku przeżywszy 76 lat zmarł mgr inż. Józef Molenda – Prezes Ogólnopolskiej Sekcji Przemysłu Szklarskiego SITPMB, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITPMB w latach 2006-2010. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Główny, Rada Naczelna i Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i TechnikówPrzemysłu Materiałów Budowlanych

Konferencja BIM4industry 2023

Miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło Patronatem Konferencję BIM4industry 2023. BIM4industry to niekwestionowanie najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce. To niepowtarzalna okazja do spotkania i dialogu dla wszystkich zaangażowanych w rewolucyjne zastosowanie technologii BIM w przemyśle. Konferencja jest platformą, na której przedstawiciele różnych środowisk mają możliwość dzielenia...

75-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

6 października 2023 roku odbyła się Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 rozpoczynająca obchody 75-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.Podczas wydarzenia świętowanego w auli głównego budynku AGH-A0, Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie uroczystości wręczono honorowe wyróżnienia “KERAMOS” oraz nagrody dla Studentów od Partnerów Przemysłowych (Heidelberg...

Dzień Budowlanych 2023

Szanowni Państwo, W imieniu partnerów współorganizujących tegoroczne uroczystości „Dnia Budowlanych 2023”, organizacji pracodawców, związku zawodowego, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych instytucji polskiego sektora budowlanego mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w centralnej uroczystości z okazji naszego święta. Uroczyste spotkanie środowiska budowlanego odbędzie się 3 października 2023 roku w Warszawie, w Teatrze SABAT przy...

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa “ZOR” nawiąże współpracę.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) w ramach swojej działalności statutowej prowadzi działalność rzeczoznawczą, poprzez Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR”, skupiający ekspertów z różnych dziedzin budownictwa, materiałów i wyrobów budowlanych, szkła, ceramiki i innych, polegającą na świadczeniu usług eksperckich, opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych dla różnych instytucji i osób prywatnych. ____________________________________________________________________________________________________________________________Mając na celu...

Gala Laureatów Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2022

W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Gali Laureatów Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2022. Już po raz dziewiętnasty Redakcja kwartalnika Wokół Płytek Ceramicznych wyróżniła i uhonorowała najciekawsze kolekcje płytek w ramach konkursu. Nasze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych podczas tego wydarzenia reprezentowali – prezes zarządu dr hab. inż. Adam Baryłka, wiceprezes Elżbieta...

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” – 09.02.2023 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, jako współorganizator wraz z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej zapraszają na  V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa...

XVIII Walny Zjazd Delegatów SITPMB, 5-6 listopada 2022 r. , Warszawa

W dniach 5 – 6 listopada obradował w Hotelu Holiday Park w Warszawie XVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB). W Zjeździe udział wzięli, zgodnie z § 19 pkt 1 Statutu SITPMB: z głosem stanowiącym delegaci z Oddziałów SITPMB oraz Sekcji SITPMB wybierani na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Oddziałów SITPMB...

Pożegnanie Kol. Alfreda Gordona

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że napłynęły do nas z Wrocławia smutne informacje o śmierci naszego Kol. Alfreda Gordona. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 14:40 w kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Miesięcznik “Materiały Budowlane” na liście czasopism naukowych z przyznaną liczbą 100 pkt. za publikacje

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. autorzy za publikację w miesięczniku „Materiały Budowlane” artykułów z dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; architektura i urbanistyka; inżynieria materiałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska oraz górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt (unikatowy...