Rzeczoznawstwo

KONTAKT

+48 22 827 68 93
+48 781 550 228
zor@sitpmb.pl


00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
ZOR

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa (ZOR) jest jedną z jednostek SITPMB prowadzącą działalność gospodarczą. ZOR jest jednostką Stowarzyszenia, powołaną na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 1968 roku, a swoją działalność rozpoczął od 1 września 1968 r. Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.X.1970 roku – ZOR został uznany za jednostkę uprawnioną do wydawania ocen i opinii dla jednostek resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

W okresie 50-letniej działalności daliśmy się poznać jako wiarygodni partnerzy, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie, godnym Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Zlecenia są przyjmowane:

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa

Zakres usług

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rzeczoznawcy ZOR wykonują:

Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w zakresie: 

ZOR

Wykaz instytucji rekomendujacych ZOR

REGULAMIN

Regulamin ZOR

DEKLARACJA

Jak utworzyć nowy Terenowy Oddział Rzeczoznawstwa "TOR" SITPMB

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń