Wydawnictwa i czasopisma

Miesięcznik

"Materiały Budowlane"

Jest ogólnopolskim, fachowym czasopismem o przeszło siedemdziesięcioletniej tradycji, niezbędnym w pracy każdej osoby zawodowo związanej z budownictwem. Jest źródłem wiedzy o nowo­czesnych wyrobach i technologiach budowlanych, ciekawych realizacjach, normalizacji i certyfikacji, nowych uwarunkowaniach związanych z przy­stąpieniem Polski do UE, aktualnych przepisach prawnych i ekonomicznych z dziedziny budow­nictwa, rynku budowlanym. W każdym wydaniu znajdą Państwo wiele interesujących artykułów, na wysokim poziomie merytorycznym, autorstwa znanych w kraju autorytetów z różnych dziedzin budownictwa.

www.materiałybudowlane.info.pl 

00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14A, 
tel./fax (022) 827-52-55,
826-20-27

e-mail materbud@sigma-not.pl

SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa

Biuro spółki – sekretariat
tel.: (22) 818 09 18
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Redaktor Naczelna
mgr inż. Krystyna Wiśniewska

Z-ca Redaktor Naczelnej
mgr Danuta Kostrzewska-Matynia

Sekretarz Redakcji
mgr inż. Ewelina Kowałko


Kwartalnik

„Szkło i Ceramika”

To naukowo-techniczna prezentacja osiągnięć przemysłów szklarskiego i ceramicznego w kraju i na świecie, opracowania naukowo-badawcze z dziedziny szkła i ceramiki realizowane na wyższych uczelniach, przegląd patentów i wynalazków z dziedziny szkła i ceramiki w kraju i na świecie, prezentacja zagranicznej fachowej literatury branżowej, sylwetki wybitnych szklarzy i ceramików, dorobek zakładów i hut, kalendarz targów i wystaw branżowych, certyfikacja wyrobów ze szkła i ceramiki czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych;

www.szklo-ceramika.pl

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
tel.: (0 22) 549 97 53 faks: (0 22) 843 17 89

e-mail
redakcja@szklo-ceramika.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9,
02 – 676 Warszawa
tel. (22) 843 19 65,
(22) 843 52, 96

Redaktor Naczelny

Barbara Chruściel

Sekretarz Redakcji

Andrzej Grzebielec

Redaktor tematyczny

prof. dr inż. Józef Widaj

Redaktor ds. artykułów naukowych

dr Agnieszka Antosik

Dyrektor artystyczna

Ewa Będzińska

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń