Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych nadaje uprawnienia Rzeczoznawcy branżowego SITPMB uprawniające między innymi do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa “ZOR” SITPMB na terenie całego kraju.

Jak zostać rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych: 

Zgodnie z Regulaminem weryfikacji, nadawania lub pozbawiania uprawnień Rzeczoznawcy branżowego SITPMB, aby zostać Rzeczoznawcą SITPMB, należy spełnić określone w nim kryteria (patrz: Regulamin weryfikacji, nadawania lub pozbawiania uprawnień Rzeczoznawcy Branżowego SITPMB).

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień Rzeczoznawcy branżowego Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i  korzystać w pełni z praw publicznych, być członkiem SITPMB, posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, może nie posiadać wykształcenia, o którym mowa wyżej, ale posiada tytuł zawodowy technika lub świadectwo szkoły średniej uprawniające do wyższych studiów (i) szczególną wiedzę i doświadczenie zawodowe /w specjalności nie objętej wymogiem posiadania uprawnień budowalnych/, posiada minimalny udokumentowany staż pracy zawodowej: 5-letni dla członków legitymujących się wykształceniem wyższym i 8-letni dla członków legitymujących się wykształceniem technicznym. W wyjątkowych przypadkach wymagany staż pracy może być mniejszy (np. w nowych dziedzinach nauki i techniki lub w przypadku Kandydata cechującego się ponadprzeciętną znajomością przedmiotu).

Koszty postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień Rzeczoznawcy branżowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wynoszą 2000 zł jednorazowo. Wpłat należy dokonywać na konto SITPMB w mBank nr konta  32 1140 2004 0000 3402 7604 5683 z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawcę SITPMB – imię i nazwisko”

Komisja Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna Zarządu Głównego SITPMB

Komisja

 

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Grzegorz Gralak

Przewodniczący

2.

Radosław Gwadera

Członek

3.

Marcin Krzysteczko

Członek

4.

Marian Łupieżowiec

Członek

5.

Rafał Makara

Członek

6.

Jarema Andrzej Rabiński

Członek

7.

Paweł Tuchowski

Członek

8.

Jarosław Zimolzak

Członek

wzór
wzór
R
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń