Statut | Władze | Członkowie honorowi

STATUT

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 - 2022)

Władze

Prezes SITPMB

dr inż. arch. Adam BARYŁKA

ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 - 2022)

Prezesi oddziałów

SITPMB Wybrana na XVII Zjeździe

Główna Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Główny Sąd Koleżeński

CZŁONKOWIE HONOROWI

Prezesi honorowi

Członkowie honorowi

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń