Konferencja pt. Wyzwania inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej

W dniu 13.09.2023 Pan Adam Baryłka Prezes PSRiBS i SITPMB uczestniczył w konferencji pt. Wyzwania inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej organizowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych wojska, policji , straży pożarnej, straży granicznej, przedstawiciele organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz wielu znamienitych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Miło jest nam poinformować, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Zarządzeniem nr 16 powołał Zespół ds. badania wyzwań inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych infrastruktury krytycznej do którego zaproszono Pana Prezesa Adama Baryłkę .

Gratulujemy organizatorom bardzo ciekawej i potrzebnej inicjatywy.

About the author: SITPMB