Inauguracje nowego roku akademickiego 2023/2024

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezes Zarządu Głównego dr hab. inż. arch. Adam Baryłka otrzymał liczne zaproszenia na uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki 2023/2024. Serdecznie dziękujemy za zaproszenia i życzymy kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym oraz studentom, aby rozpoczynający się nowy rok akademicki przyniósł wiele radości i sukcesów w sferze naukowej, zawodowej i osobistej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

About the author: SITPMB