Centralne Obchody “Dnia Budowlanych” 2023

3 października 2023 roku w Warszawie, w Teatrze SABAT przy ul. Foksal 16 odbyły się Centralne Obchody “Dnia Budowlanych 2023”, których Koordynatorem organizacyjnym był Związek Zawodowy “Budowlani”.

Dzień Budowlanych 2023 był okazją do spotkania po 3-letniej przerwie, przedstawicieli różnych środowisk budowlanych, mieszkaniowych i przemysłu wyrobów budowlanych, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Uroczystość była objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych było jednym z partnerów wydarzenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. Nasze stowarzyszenie podczas uroczystości reprezentowali: Prezes Zarządu Głównego Adam Baryłka, Wiceprezes Zarządu Głównego Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa oraz Członek Honorowy Genowefa Zapotoczna-Sytek .

W programie przewidziano wystąpienia okolicznościowe gości i przedstawicieli środowiska, a także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budownictwa.

Do uczestników Dnia Budowlanych z życzeniami zwrócili się: Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Dziemińska – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Bartłomiej Wróblewski – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Janowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Budowlanych oraz Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek skierowała do uczestników Dnia Budowlanych okolicznościowy list.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, ministerialne oraz odznaczenia wręczane przez współorganizatorów Dnia Budowlanych.

Pani Genowefa Zaptoczna-Sytek, Członek Honorowy SITPMB, otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.


Najwyższym odznaczeniem SITPMB Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem zostali uhonorowani: Piotr Uściński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Wiceprezes Zarządu Głównego SITPMB. Odznaczenia wręczał Prezes ZG SITPMB Adam Baryłka.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbyła się część artystyczna w wykonaniu gwiazd Teatru Sabat pt. THE BEST OF BUDOWLANI DAY oraz bankiet.

About the author: SITPMB