Miesięcznik “Materiały Budowlane” na liście czasopism naukowych z przyznaną liczbą 100 pkt. za publikacje

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. autorzy za publikację w miesięczniku „Materiały Budowlane” artykułów z dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; architektura i urbanistyka; inżynieria materiałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska oraz górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt (unikatowy identyfikator czasopisma w wykazie: 202101; pozycja 32285).

Miesięcznik „Materiały Budowlane” to czasopismo przeznaczone dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów sektora budownictwa, przedstawicieli przemysłu materiałów budowlanych, zaplecza naukowo-badawczego, wydziałów budownictwa wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych działających w budownictwie. Zakres tematyczny: nowoczesne materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wznoszenia i remontów budynków oraz obiektów inżynierskich, przegląd poszczególnych grup wyrobów oraz technologii ich produkcji stosowania, energo- i materiałooszczędne metody budowy i wykończenia domów, kompleksowa termorenowacja starych zasobów mieszkaniowych (docieplanie ścian, systemy grzewcze, metody opomiarowania), normalizacja i certyfikacja materiałów oraz systemów budowlanych, nowe przepisy prawne i finansowe dotyczące budownictwa wraz z komentarzami oraz stan i perspektywy rozwoju budownictwa i poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych.

Zapraszamy do lektury lutowego numeru miesięcznika “Materiały Budowlane” !

About the author: SITPMB