Okładka Jubileuszu 75-lecia

Jubileusz 75 – lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz miesięcznika “Materiały Budowlane”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT oraz miesięcznik „Materiały Budowlane” obchodzi w tym roku 75 – lecie istnienia. Gala Jubileuszowa odbędzie się  w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika 26 listopada 2021 r.

 W uroczystości wezmą udział przedstawiciele parlamentu, resortów związanych z budownictwem oraz edukacji i nauki, a także wyższych uczelni, instytutów naukowo – badawczych, samorządów zawodowych i gospodarczych oraz producentów materiałów budowlanych, szkła i ceramiki jak również członkowie Stowarzyszeń naukowo – technicznych i organów statutowych.

Podczas Gali Jubileuszowej zaprezentowany zostanie rozwój i dorobek przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki na przestrzeni 75 – lecia oraz historia SITPMB i czasopisma „Materiały Budowlane”.

 Wierzymy, że uroczystość ta będzie wspaniałą okazją do integracji i promocji całego środowiska inżynierskiego oraz  firm działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Dlatego też zapraszamy producentów oraz instytucje związane z przemysłem materiałów budowlanych do współpracy przy organizacji Gali Jubileuszowej.

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego
Warszawski Dom Technika NOT
ul. Czackiego 3/5, lok. 115, 00-043 Warszawa
Kontakt: Kinga Kwaśniewska
Tel. 22 827 68 93
E-mail: sitpmb@sitpmb.pl

About the author: SITPMB