Spotkanie świąteczne SITPMB i OW PZITB

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zorganizowane w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dzięki uprzejmości władz samorządu.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych Gości. Zasłużonym działaczom wręczono honorowe odznaczenia. Pan Roman Lulis Przewodniczący Rady MOIIB otrzymał specjalne podziękowanie za podjęcie inicjatywy organizacji koleżeńskich spotkań stowarzyszeń naukowo – technicznych w siedzibie mazowieckiego samorządu.

Był to mile spędzony czas, który upłynął na dzieleniu się opłatkiem i towarzyskich, koleżeńskich rozmowach.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólnie spędzony świąteczny czas !

About the author: SITPMB