IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna “Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 14  października 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem IV Międzynarodowej Konferencji PIBOA jest przedstawienie:
• praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
• stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
• kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
• metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
• zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
• ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 200 – 300 uczestników reprezentujących międzynarodowe uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach Konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MEiN.

Program-IV-Miedzynarodowej-Konferencji-N-T-PIBOA-2021-1

Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: http://psribs.pl/conferences/

Biuro Konferencji / Conference Office

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

01-461 Warszawa, ul. Bogatyńska 6 lok. U1

Tel. + 48 533 485 445  Email:  psribs@psribs.pl

About the author: SITPMB