ZARZĄD GŁÓWNY XVI KADENCJI (2014 ÷ 2018)

 

 

Prezes SITPMB mgr inż. Jerzy GUMIŃSKI

 

 

wbaranowicz.jpg - 7.97 Kb

 

W-ce Prezes ds. naukowo-technicznych

prof. ICiMB dr inż. Genowefa ZAPOTOCZNA – SYTEK

 

W-ce Prezes ds. rzeczoznawstwa i informatyki

mgr inż. Dariusz KAROLAK

 

W-ce Prezes ds.      organizacyjnych i integracji stowarzyszeniowej

inż. Stanisław KILAR

 

W-ce Prezes ds. szkoleń i konkursów

dr inż. Barbara SŁOMKA - SŁUPIK

W-ce Prezes ds. ekonomicznych i współpracy

prof. AGH dr hab. inż Dariusz KATA

Sekretarz Generalny SITPMB

mgr inż. Wiesław Leszek BARANOWICZ

 

 

PREZESI ODDZIAŁÓW

- BIAŁYSTOK

mgr inż. Maciej Wierzbicki

- BYDGOSZCZ

mgr inż. Leszek Napiórkowski

- GDAŃSK

mgr inż. Zofia Załuska – Kurbiel

- ODDZIAŁ ŚLĄSKI

dr inż. Barbara Słomka - Słupik

- KRAKÓW

dr inż. Paweł Pichniarczyk

- KROSNO

inż. Stanisław Kilar

- LUBLIN

mgr Andrzej Strawa

- ŁÓDŹ

mgr. Stanisław Jan Gola

- OPOLE

inż. Zbigniew Kacała

- POZNAŃ

inż. Jan Skweres

- SZCZECIN inż. Włodzimierz Sawinda
- WARSZAWA mgr inż. Roman Duda
- WROCŁAW mgr inż. Kazimierz Haber
   
   
   

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Wybrana na XVI Zjeździe

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

mgr. Jarema Andrzej Rabiński

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Jolanta Mazur

3.

Sekretarz

mgr inż. Irena Łobodzińska

4.

Członek

mgr inż. Leszek Napiórkowski

5.

Członek

mgr inż. Michał Wąsik

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

techn. Andrzej Nowicki

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Zofia Kurbiel - Załuska

3.

Sekretarz

mgr inż. Dariusz Zając

4.

Członek

mgr inż. Anna Kosińska-Gozdek

5.

Członek

mgr inż. Mariusz Okuń