ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 ÷ 2022)

 

 

Prezes SITPMB mgr inż. Jerzy GUMIŃSKI

 

 

 

wbaranowicz.jpg - 7.97 Kb

 

W-ce Prezes ds. naukowo-technicznych

prof. ICiMB dr inż. Genowefa ZAPOTOCZNA – SYTEK

 

W-ce Prezes ds. rzeczoznawstwa i informatyki

mgr inż. Dariusz KAROLAK

 

W-ce Prezes ds.      szkoleń i konkursów

mgr inż. Elżbieta KUROPATWA - JANISZEWSKA

 

W-ce Prezes ds. kontaktów z wyższymi uczelniami

dr inż. Barbara SŁOMKA - SŁUPIK

W-ce Prezes ds. ekonomicznych i współpracy z redakcjami

dr inż. Adama BARYŁKA

Sekretarz Generalny SITPMB

mgr inż. Wiesław Leszek BARANOWICZ

 

 

PREZESI ODDZIAŁÓW

- BIAŁYSTOK

mgr inż. Maciej Wierzbicki

- BYDGOSZCZ

mgr inż. Leszek Napiórkowski

- GDAŃSK

mgr inż. Zofia Załuska – Kurbiel

- ODDZIAŁ ŚLĄSKI

dr inż. Barbara Słomka - Słupik

- KRAKÓW

dr inż. Paweł Pichniarczyk

- KROSNO

inż. Stanisław Kilar

- LUBLIN

mgr Andrzej Strawa

- ŁÓDŹ

mgr. Stanisław Jan Gola

- OPOLE

inż. Zbigniew Kacała

- POZNAŃ

inż. Jan Skweres

- SZCZECIN inż. Włodzimierz Sawinda
- WARSZAWA mgr inż. Roman Duda
- WROCŁAW mgr inż. Kazimierz Haber

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Wybrana na XVII Zjeździe

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

mgr. Jarema Andrzej Rabiński

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Anna Kosińska-Gozdek

3.

Sekretarz

mgr inż. Sylwiusz Andrzej Nowicki

4.

Członek

mgr inż. Tomasz Buczek

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

techn. Andrzej Nowicki

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Dariusz Fidos

3.

Sekretarz

mgr inż. Dariusz Zając