PREZESI

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

I kadencja

mgr inż. Edward Świrkowski

15.02.1968r.

16.04.1971r.

II, III, IV kadencja

mgr inż. Adam Glazur

17.04.1971r.

08.06.1981r.

V, VI, VII kadencja

mgr inż. Edward Świrkowski

09.07.1981r.

04.09.1989r.

VIII / X kadencja *)

mgr Stanisław Petrykowski

05.11.1989r.

24.09.1993r.

XI kadencja

inż. Andrzej Balcerek

25.09.1993r.

18.06.1998 r.

XII kadencja

mgr inż. Stefan Nawrocki

19.06.1998r.

15.12.1998r.

inż. Krzysztof Lipkowski

16.12.1998r.

25.06.2002r.

XIII kadencja

mgr Stanisław Petrykowski

26.06.2002r.

20.01.2005r.

mgr inż. Jerzy Gumiński

21.01.2005r.

01.09.2006r.

*) W wyniku Uchwały nr 2/VII WZD w Bydgoszczy (24-25.05.1986r.) w sprawie ciągłości działania Stowarzyszenia uznano zjazdy z 1946 i 1949 i kolejny – lubelski WZD nosi numer X