ZG SITPMB Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

ODZNAKI HONOROWE NOT
 DIAMENTOWE:
         1)   mgr Stanisław Petrykowski O/Mazowiecki
         2)  inż. Tadeusz Leśko O/Pomorski
 ZŁOTE:
`        1)    mgr inż. Andrzej Karpiel O/Małopolski
 SREBRNE:
         1)   mgr inż. Mieszko Lambor O/Małopolski

ODZNAKI HONOROWE SITPMB
 ZŁOTE:
         1)   mgr inż. Wiesław Dygut O/Małopolski
         2)   mgr inż. Zdzisława Knapik O/Pomorski
         3)   mgr Wiesława Lis O/Dolnośląski
         4)   tech bud. Włodzimierz Sawinda O/Zachodniopomorski
         5)  mgr Stanisław Turczyn
 SREBRNE:
         1) mgr inż. Roman Duda O/Mazowiecki
         2)  tech bud. Jerzy Pawłowski O/Mazowiecki
         3)  mgr inż. Mariusz Okuń O/Mazowiecki
         4)  mgr inż. Wojciech Kręgiel O/Mazowiecki
         5)  mgr Małgorzata Łyjak O/Mazowiecki
         6)  mgr inż. Jerzy Fijałkowski O/Mazowiecki
         7)  inż. Janusz Zalewski O/Mazowiecki
         8)  mgr Wojciech Chmielewski O/Mazowiecki
         9)  mgr inż. Robert Piotrowicz O/Mazowiecki
         10)  tech drog. Maciej Biernawski O/Mazowiecki
         11)   mgr inż. Andrzej Sellig O/Mazowiecki
         12)  dr hab. Inż. Jerzy Kaszyński O/Zachodniopomorski
         13)  mgr inż. Czesław Zawiślański O/Małopolski
         14)  tech elektr. Adam Filo O/Małopolski