Elżbieta Janiszewska- Kuropatwa – Wiceprezes SITPMB

 

Konkursy o Nagrodę Ministra Rozwoju

za wybitne osiągnięcia w dziedzinach architektury i budownictwa oraz mieszkalnictwa

       

   Minister Rozwoju, przyznał nagrody wybitnym osiągnięciom naukowym i twórczym w dziedzinach architektury i budownictwa.

 Kol. Elżbieta Janiszewska- Kuropatwa – Wiceprezes SITPMB  została powołana przez Ministra  w skład dwóch Zespołów do oceny:

-   wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz

-  prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

w Konkursach o Nagrodę.

 

Podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu Wiceminister Robert Nowicki wręczył nagrody w Konkursach o Nagrodę Ministra Rozwoju.

 

Laureaci Konkursu za wybitne osiągnięcia twórcze w dziadzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

 W dziedzinie architektura i budownictwo:

 -   nagrodę Ministra Rozwoju otrzymał: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach prof. PŁ wraz z zespołem autorskim   za osiągnięcie „Budynek Komisji Sejmowych” w Warszawie,

Wyróżnienia otrzymali:

     ▪ mgr inż. arch. Andrzej M. Chodzyński (generalny projektant) za osiągnięcie „Przebudowa i rozbudowa CDT na budynek handlowo-usługowo-biurowy CEDET, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” w Warszawie,

▪   mgr inż. arch. Tomasz Studniarek i mgr inż. arch. Małgorzata Pinkiewicz za osiągnięcie „Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym”,

 W dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

-  nagrodę Ministra otrzymała Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi za osiągnięcie „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi”

Wyróżnienie otrzymał zespół autorski za osiągnięcie „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”

  

 Laureaci Konkursu Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 W kategorii:

-    rozprawy doktorskie -  wręczono   8 nagród,

-    krajowe publikacje    -  wręczono   6 nagród,

-    prace magisterskie    -  wręczono 12 nagród,

-    prace inżynierskie     -  wręczono   6 nagród.

 

Wśród nagrodzonych prac znajdują się opracowania związane z problematyką konstrukcji oraz stosowania wyrobów  w budownictwie, w tym m.in.:

-    wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym,

-    metodyka oceny rozwoju niecki osiadań podczas budowy tuneli za pomocą tarcz zmechanizowanych,

-    nowoczesne budynki energoefektywne – znowelizowane warunki techniczne 2019,

-    hałaśliwość nawierzchni drogowych,

-    projekt konstrukcji żelbetowej parkingu wielokondygnacyjnego,

-    kluczowe właściwości betonu płyty dennej w technologii białej wanny,

-    wpływ dodatku SAP na wybrane właściwości betonu,

-    wpływ nanotlenku glinu na wybrane fizykochemiczne właściwości kompozytów cementowych.

 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie autorów opracowań i  prac została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

 

Oprac. E. Janiszewska-Kuropatwa

            Wiceprezes SITPMB