Elżbieta Janiszewska- Kuropatwa – Wiceprezes SITPMB

 

Konkursy o Nagrodę Ministra Rozwoju

za wybitne osiągnięcia w dziedzinach architektury i budownictwa oraz mieszkalnictwa

       

   Minister Rozwoju, przyznał nagrody wybitnym osiągnięciom naukowym i twórczym w dziedzinach architektury i budownictwa.

 Kol. Elżbieta Janiszewska- Kuropatwa – Wiceprezes SITPMB  została powołana przez Ministra  w skład dwóch Zespołów do oceny:

-   wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz

-  prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

w Konkursach o Nagrodę.

 

Podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu Wiceminister Robert Nowicki wręczył nagrody w Konkursach o Nagrodę Ministra Rozwoju.

 

Laureaci Konkursu za wybitne osiągnięcia twórcze w dziadzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

 W dziedzinie architektura i budownictwo:

 -   nagrodę Ministra Rozwoju otrzymał: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach prof. PŁ wraz z zespołem autorskim   za osiągnięcie „Budynek Komisji Sejmowych” w Warszawie,

Wyróżnienia otrzymali:

     ▪ mgr inż. arch. Andrzej M. Chodzyński (generalny projektant) za osiągnięcie „Przebudowa i rozbudowa CDT na budynek handlowo-usługowo-biurowy CEDET, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” w Warszawie,

▪   mgr inż. arch. Tomasz Studniarek i mgr inż. arch. Małgorzata Pinkiewicz za osiągnięcie „Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym”,

 W dziedzinie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

-  nagrodę Ministra otrzymała Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi za osiągnięcie „Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi”

Wyróżnienie otrzymał zespół autorski za osiągnięcie „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”

  

 Laureaci Konkursu Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

 W kategorii:

-    rozprawy doktorskie -  wręczono   8 nagród,

-    krajowe publikacje    -  wręczono   6 nagród,

-    prace magisterskie    -  wręczono 12 nagród,

-    prace inżynierskie     -  wręczono   6 nagród.

 

Wśród nagrodzonych prac znajdują się opracowania związane z problematyką konstrukcji oraz stosowania wyrobów  w budownictwie, w tym m.in.:

-    wpływ parametrów styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym,

-    metodyka oceny rozwoju niecki osiadań podczas budowy tuneli za pomocą tarcz zmechanizowanych,

-    nowoczesne budynki energoefektywne – znowelizowane warunki techniczne 2019,

-    hałaśliwość nawierzchni drogowych,

-    projekt konstrukcji żelbetowej parkingu wielokondygnacyjnego,

-    kluczowe właściwości betonu płyty dennej w technologii białej wanny,

-    wpływ dodatku SAP na wybrane właściwości betonu,

-    wpływ nanotlenku glinu na wybrane fizykochemiczne właściwości kompozytów cementowych.

 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie autorów opracowań i  prac została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

 

Oprac. E. Janiszewska-Kuropatwa

            Wiceprezes SITPMB

 

 

W dniu 13 stycznia br. na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie pożegnaliśmy zmarłego Kolegę Jerzego Gumińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 

 

 

Targi Glass to to jedyne w Polsce targi branży szklarskiej. Dla wystawców to okazja do prezentacji maszyn, urządzeń i akcesoriów do obróbki szkła płaskiego. Nie brakuje najnowszych zastosowań szkła w budownictwie i architekturze. Z kolei zwiedzający mogą uczestniczyć w niecodziennych pokazach technik zdobienia szkła oraz interaktywnych warsztatach. Glass to jednak przede wszystkim spotkanie przedstawicieli świata biznesu i okazja do nawiązania ważnych relacji partnerskich. Co roku udział w targach biorą liderzy branży, prezentując swoje produkty i najnowsze rozwiązania. Ostatnią edycję targów Glass i odbywających się w tym samym czasie targów branży kamieniarskiej Stone odwiedziło ponad 5000 profesjonalistów z całego świata.

Zakres tematyczny tematyczny targów to: surowce szklane, maszyny i urządzenia dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, środki chemiczne stosowane do produkcji szkła i ceramiki, narzędzia i elektronarzędzia oraz materiały tnące i ścierne do obróbki szkła, nowoczesne systemy techniczne i informatyczne, gotowe produkty ze szkła oraz ich zastosowanie, technologia produkcji szkła, szkło płaskie stosowane w przemyśle, budownictwie i we wnętrzach.

Targi Glass odbędą się równolegle z targami Stone na terenie Międzynarodowych Targów Poznański 20-23 listopada 2019.

Patronat branżowy nad targami objęło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 

W dniu 6 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UTP poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Markowi Małeckiemu, który dzięki sprawnemu zarządzaniu zbudował Grupę Kapitałową SOLBET będącą trzecim co do wielkości w Europie producentem betonu komórkowego. W uroczystości wzięli udział członkowie SITPMB pod przewodnictwem Pana Prezesa Zarządu Głównego mgr inż. Jerzego Gumińskiego, który wręczył Doktorowi Honoris Causa Panu mgr Markowi Małeckiemu adres okolicznościowy przygotowany przez ZG SITPMB. Serdecznie gratulujemy Koledze uzyskania godności Doktora Honoris Causa i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

W dniu 16.04.2019 r. z inicjatywy Pana Prezesa Jerzego Gumińskiego zostało zorganizowane w siedzibie SITPMB spotkanie Wielkanocne. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu oraz zaproszeni goście. W świątecznej uroczystości uczestniczyła Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz - Cudny. 

W dniu 14.04.2019 Pan Prezes Jerzy Gumiński wziął udział w uroczystości obchodów 70 lecia działalności Spółki SIGMA NOT. Podczas uroczystości Pan Prezes Jerzy Gumiński wręczył Prezesowi SIGMA NOT gratulacyjny adres okolicznościowy, podkreślając znaczenie wydawnictwa dla rozwoju działalności Stowarzyszeń. Podczas uroczystości została również uhonorowania srebrnym odznaczeniem SITPMB Pani Wiceprezes  Anna Rybacak - Dycio. Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy pomyślności na kolejna lata. 

W dniu 21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Partnerów wspierających uroczystość z okazji 100 – lecia Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.  Na zaproszenie Prezes Urzędu Patentowego RP Pani dr Alicji Adamczak w spotkaniu uczestniczył Pan Prezes ZG SITPMB mgr inż. Jerzy Gumiński oraz Członek Honorowy SITPMB Prezes i Dyrektor Generalny Grupy SOLBET Pan mgr Marek Małecki.