Zakres usług wykonywanych przez Zespół Ośrodków Rzeczoznawstawa

Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa (ZOR) jest jedną z jednostek SITPMB prowadzącą działalność gospodarczą. ZOR jest jednostką Stowarzyszenia, powołaną na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 1968 roku, a swoją działalność rozpoczął od 1 września 1968 r. Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.X.1970 roku - ZOR został uznany za jednostkę uprawnioną do wydawania ocen i opinii dla jednostek resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

W okresie 40-letniej działalności daliśmy się poznać jako wiarygodni partnerzy, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie, godnym Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rzeczoznawcy ZOR i TOR wykonują:

 1. Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne w zakresie: 
  • robót budowlanych
  • spoiw i kruszyw
  • zaczynów i zapraw
  • betonów
  • szkła i ceramiki
  • stolarki budowlanej
  • kamieniarstwa
  • mykologii (odgrzybiania)
  • pokryć dachowych, prac dekarsko-blacharskich i okien połaciowych
  • i inne
 2. Okresowe przeglądy techniczne budynków (podstawowe, ogólne, doraźne, stanu technicznego kotłów, urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji) oraz dróg i obiektów drogowych (mosty, wiadukty).
 3. Opracowania opinii technicznych oraz ekspertyz drogowych i budowlanych dotyczących badania konstrukcji murowanych i stalowych-także w obiektach zabytkowych (w tym obiektów podziemnych np. budowle ochronne, tunele, metro).
 4. Inwentaryzacja początkowa i końcowa budynków i dróg przy planowanych inwestycjach.
 5. Inwestorstwo zastępcze.
 6. Nadzory robót budowlanych (w zakresie: konstrukcji budowlanych, dachów, drogowym, rewitalizacji zieleni, instalacji i sieci sanitarnych-w tym gazowych, instalacji i sieci elektrycznych, robót górniczych itp.).
 7. Kierowanie pracami budowlanymi.
 8. Rozliczenia kosztów inwestycji budowlanych, kosztorysy budowlane i drogowe oraz wycena maszyn, urządzeń i środków transportu i innych ruchomości.
 9. Kosztorysy oraz wyceny nieruchomości.
 10. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane (SIWZ).
 11. Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane (FIDIC).
 12. Kompleksowa obsługa prawna w zakresie problematyki związanej z budownictwem (doradztwo, reprezentowanie klienta w procesach sądowych itp.).
 13. Audyty energetyczne oraz certyfikaty energetyczne budynków.
 14. Inwentaryzacje budynków i lokali.
 15. Inwentaryzacje i wyceny linii technologicznych, maszyn i urządzeń budowlanych.
 16. Odbiory mieszkań w imieniu klienta.
 17. Opinie, ekspertyzy oraz projektowanie zabezpieczeń i renowacji obiektów zabytkowych.
 18. Projekty osuszania zawilgoconych budynków.
 19. Przygotowanie i rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
 20.  Prace geodezyjne w zakresie: pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej budynków i budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych, kompleksowej obsługi inwestycji, podziałów, okazania i rozgraniczania nieruchomości, wykonywania map do celów prawnych i projektowych (tradycyjne/ numeryczne), pomiarów realizacyjnych (tyczenie budynków, tyczenie granic działek, tyczenie, urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich), pomiarów powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, inwentaryzacji budynków, geodezyjnej obsługi inwestycji, uzgadniania dokumentacji projektowej w ZUD, pomiarów kontrolnych budynków i budowli, pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich (zwłaszcza wież i masztów antenowych), pomiarów elewacji budynków, pomiarów objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
 21. Opracowania biznes planów.

Zlecenia są przyjmowane:

 • telefonicznie pod nr (22) 827 – 68 – 93, kom. 781 550 228.

 • osobiście lub listownie na adres:

          Warszawski Dom Technika

          Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

          Przemysłu Materiałów Budowlanych – „ZOR”

          ul. Czackiego 3/5 lok 115

          00 - 043 Warszawa

 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.