26 września w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2019. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu MAteriałów Budowlanych było jednym ze współorganizatorów. W obchodach uczestniczył Pana Prezes ZG SITPMB mgr inż. Jerzy Gumiński.

Jak co roku Dzień Budowlanych był okazją do przeprowadzenia oceny stanu budownictwa w Polsce oraz wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów zawodowych i gospodarczych, instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

Wiodącym organizatorem Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2019 był Związek Zawodowy „Budowlani”. Współorganizatorami tegorocznych Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych byli m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Instytut Techniki Budowlanej, Krajowa Rada Spółdzielcza. 

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski otwierając uroczystość powitał wszystkich przybyłych oraz zwrócił uwagę na rolę i znacznie, jakie odgrywa budownictwa dla rozwoju gospodarki i kraju. Ciepłe słowa w kierunku budowniczych skierował Andrzej Duda, Prezydent RP, którego pismo do organizatorów odczytała  Paulina Malinowska-Kowalczyk doradca Prezydenta RP.

Podczas obchodów Pan Prezes Jerzy Gumiński wręczył najwyższe odznaczenia Stowarzyszenia SITPMB (Złota Odznaka Honorowa z Brylantem) Panu Zbigniewowi Janowskiemu - Prezesowi ZZ Budowlani oraz Panu Jakubowi Kus - Sekretarzowi Krajowemu ZZ Budowlani.  Stowarzyszenie nie zapomniało również o osobach wspierających działalność statutową SITPMB - podziękowania otrzymał Pan Prezes Marek Małecki (SOLBET). Miłym gestem było również wręczenie pamiątkowego dyplomu z okazji okrągłego jubileuszu urodzin dla Pana prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza.