Witamy na stronie SITPMB

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB - jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

SITPMB FSN-T NOT:

 • integruje środowisko techniczne branży;

 • nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego;

 • umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne);

 • pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych;

 • organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU;

 • posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie:

- pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- prac w obiektach zabytkowej architektury,

- technologii produkcji i jakości szkła

 

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO SITPMB

funkcjonuje w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5 lok 115

Dyrektor Biura – Helena RACZYŃSKA

z-ca Dyrektora Biura - Urszula KAŁAMAJSKA

 

OSTATNIO DODANE AKTUALNOŚCI

Jubileusz 70-lecia SITPMB i miesięcznika "Materiały Budowlane"

W 2016 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz miesięcznik "Materiały Budowlane" obchodzą 70-lecie istnienia. Z tej okazji 17 listopada br. odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz miesięcznik "Materiały Budowlane" obchodzą w tym roku 70-lecie istnienia.

 

Gala Jubileuszowa odbyła się 17 listopada br. w Wielkiej Sali Balowej, Sali Rady i w Skarbcu Koronnym Zamku Królewskiego w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 350 osób, w tym m.in. przedstawiciele parlamentu, resortu infrastruktury i budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, samorządów zawodowych i gospodarczych, a także wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Gościliśmy również polskich inżynierów mieszkających i działających w USA, Kanadzie i krajach UE.

 

 

Honorowy Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Prezentacje firm-sponsorów Gali Jubileuszowej:

 • SOLBET - producent bloczków z betonu komórkowego;
 • Ceramika Paradyż - producent płytek i dekoracji ceramicznych;
 • FABET Kielce - producent żelbetowych elementów prefabrykowanych;
 • FAKRO - producent okien dachowych;
 • Grupa Pruszyński - producent stalowych pokryć dachowych i elewacji;
 • Grupa SILIKATY - producentów bloczków i cegieł wapienno-piaskowych;
 • MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej.

 

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
oraz czasopisma „Materiały Budowlane”

 

 

Galą na Zamku Królewskim w Warszawie obchodziło 17 listopada br. jubileusz 70-lecia swojej działalności Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wraz z miesięcznikiem „Materiały Budowlane”.

 

Honorowy Patronat nad Jubileuszem sprawował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

 

Uroczystość zgromadziła znakomitych gości: Grażynę Wereszczyńską - Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP; posłów Jerzego Polaczka i Bogdana Rzońcę - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury; Jacka Szera - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Tomasza Schweitzera - Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Andrzeja R. Dobruckiego - Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Zbigniewa Janowskiego - Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”; Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT; Marka Małeckiego - głównego sponsora - prezesa firmy SOLBET przedstawicieli polonijnych organizacji inżynierskich; uczelni technicznych; oraz działaczy SITPMB, w tym prezesów honorowych: Andrzeja Paszkiewicza, Adama Glazura, Stanisława Petrykowskiego i wielu innych.

 

Uroczystość była okazją do przypomnienia początków Stowarzyszenia, jego historii, najważniejszych dokonań i bogatego dorobku. Była też okazją do wyróżnień szczególnie zasłużonych działaczy oraz partnerów SITPMB.

 

SITPMB zrzesza inżynierów i techników wszystkich specjalności, osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Integruje środowisko techniczne branży; nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego; umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne); pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych; organizuje konkursy na Wyrób Budowlany Roku. Posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, prac w obiektach zabytkowej architektury oraz technologii produkcji i jakości szkła.

  

2016 - ROK JUBILEUSZOWY

W tym roku obchodzimy 70-lecie istnienia!!!

 

 

logo sitpmb70 15.jpg - 13.28 Kb

 

mb_nowe logo_m.jpg - 21.39 Kb

 

 

1946-2016

 

Uprzejmie informujemy, że STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH wraz z naszym miesięcznikiem MATERIAŁY BUDOWLANE obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Z tej okazji 17 listopada br. z udziałem ok. 350 osób odbyła się Gala Jubileuszowa w Wielkiej Sali Balowej, Sali Rady i w Skarbcu Koronnym Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

W Gali wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, resortów infrastruktury i budownictwa oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele GUNB, samorządów zawodowych i gospodarczych, inżynierowie polscy mieszkający i działający poza granicami Polski (w USA, Kanadzie i UE).


Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Przygotowaniem Gali kierowało Prezydium:

Prof. ICiMB, dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
Przewodnicząca KO

Redaktor Naczelna Materiałów Budowlanych, mgr inż. Krystyna Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca KO

 

 

 

a program Jubileuszowej Gali był następujący:

 

L.p.

Orientacyjny          czas

Treść

1.

10:00 ÷ 11:00

Recepcja, serwis kawowy,

Filmy: dok. z kart historii zjazdów SITPMB, oraz

o nowoczesnych wyrobach z wytwórni materiałów budowlanych

2.

11:00 ÷ 11:15

Prowadzenie: mgr Laura Łącz

-otwarcie Gali jubileuszowej;

-powitanie zaproszonych gości

3.

11:15 ÷ 11:30

Wystąpienie okolicznościowe
– mgr inż. Jerzy Gumiński, prezes SITPMB

4.

11:30 ÷ 11:45

Prezentacja historii miesięcznika
MATERIAŁY BUDOWLANE
– mgr inż. Krystyna Wiśniewska, Redaktor Naczelna

5.

11:45 ÷ 12:25

Wystąpienia zaproszonych gości i odczytanie listów gratulacyjnych

6.

12:25 ÷ 13:40

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

7.

13:40 ÷ 14:10

Wykład prof. dr hab. inż. Wiesława Kurdowskiego
nt.: Rozwój materiałów i wyrobów budowlanych oraz szkła i ceramiki na przestrzeni 70 lat

8.

14:10 ÷ 14:50

Część artystyczna: „Melodie dla przyjaciół”         
inż. ceramik, dr h.c Wiesław Ochman z zespołem

9.

14:50 ÷ 15:00

Wystąpienie zamykające Prezesa SITPMB i Redaktor Naczelnej „Materiałów Budowlanych”

10.

15:00 ÷ 16:00

Lunch z tortem jubileuszowym

11.

16:00 ÷ 16:30

Odbiór upominków jubileuszowych i podpisywanie dla chętnych „Monografii SITPMB” przez jej autora,
Kol. dr inż. Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza

12.

16:30

Zakończenie Uroczystej Gali

 

WSZYSTKIM WSPANIAŁYM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 

 

Pierwszym wydarzeniem inaugurującym obchody 70-lecia była

Pierwsza naukowo-techniczna konferencja „ChemBud’2016 – Chemia w Budownictwie”

Konferencja odbyła się w Bronisławowie, w dniach 12-14 stycznia 2016 roku, zrzeszyła przedstawicieli uczelni i instytutów naukowych, producentów materiałów dlabudownictwa, producentów wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego; pracowników laboratoriów, technologów, kadry kierowniczej działów utrzymania przemysłowych obiektów budowlanych; projektantów, pracowników redakcji tematycznych czasopism naukowych.

Wszystkie prace wstępnie zrecenzowane przez Komitet Naukowy zostały umieszczone w specjalnym numerze czasopisma Ochrona przed Korozją.

Prezentacja referatów naukowych, technicznych, promocja firm była połączona z owocnymi dyskusjami w kuluarach i uczestnictwem w inżynierskich imprezach towarzyszących podnoszących nasze kwalifikacje zawodowe, w skład których wchodziły między innymi dwie wycieczki. Jedna do fabryki KREISEL, a druga do Fabryki Grupy PARADYŻ.

Pierwsza konferencja "ChemBud'2016 - Chemia w Budownictwie” została uznana przez Uczestników za wartościową, bogatą w efektywne spotkania naukowe i biznesowe. Umożliwiała w sprzyjającej atmosferze wymienić poglądy specjalistów sektorów budownictwa, chemii, materiałoznawstwa, wykonawstwa; grup naukowych i zarządczych.

W związku z odniesionym sukcesem, już dzisiaj zapraszamy do udziału w następnej konferencji Wszystkich Zainteresowanych, chcących promować swoje dokonania inżynierskie, ciekawe pomysły, rozwiązania, wyroby. Szczególne zaproszenie kierujemy również do Sponsorów, dzięki którym kolejna Konferencja ChemBud stanie się na pewno atrakcyjniejszym wydarzeniem. Miejsce konferencji jest zależne od umiejscowienia zakładu lub zakładów przemysłowych, które odwiedzimy w przerwie między obradami.

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc członkom Komitetu Naukowego, Patronom honorowym, naukowym, merytorycznym, medialnym; Sponsorom i Partnerom.

Dziękuję wszystkim Wspaniałym Uczestnikom ChemBud'2016

dr inż. Barbara Słomka-Słupik

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Gospodarki, Starosta Tomaszowski

 

 

www50 sponsorzy zbiorczo na stron.jpg - 60.76 Kb

 

 

DZIĘKUJEMY!

chembud2016uczestnicy15.jpg - 52.46 Kb

Zdjęcie wykonane późną nocą po koncercie zespołu muzycznego

 


 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPMB


Uchwałą Zarządu Głównego z 16 kwietnia 2015r. zwołany został 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPMB, którego celem było:

1.Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia  zgodnie z wnioskami XVI Walnego Zjazdu Delegatów;

2. Zatwierdzenie  Regulaminów pracy:

2.1 Zarządu Głównego;

2.2 Głównej Komisji Rewizyjnej;

2.3 Głównego Sądu Koleżeńskiego.

3.Nadanie godności Członka honorowego Ś.P. Kol. inż. Ludwikowi Bednarzowi, Wiceprezesowi Dolnośląskiego Zarządu SITPMB we Wrocławiu.

NWZD odbył się w dniach 13 i 14 czerwca 2015 r w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym w Warszawie - Miedzeszynie, przy ul. Odrębnej 4.

Tradycyjnie (dzień przed NWZD), w dniu 12 czerwca odbyły się połączone zebrania Zarządu Głównego i Rady Naczelnej  poświęcone  przyjęciu  sprawozdania finansowego (bilansu) za 2014 r. i omówieniu (przed ich zatwierdzeniem) opracowanych projektów regulaminów.

Na zebraniu tym omawiane były także bieżące sprawy  Stowarzyszenia dotyczące realizacji Planu pracy i  Planu finansowego  w 2015r.


mgr inż. Jerzy Gumiński – Prezes SITPMB FSN-T NOT

 


 

Nagroda Dni Betonu
dla Pani w-ce Prezes ds. Naukowo-Technicznych
prof. ICIMB dr hab. inż. Genowefy ZAPOTOCZNEJ–SYTEK

 

 

W dniach od 13 do 15 października 2014 r. w Wiśle odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja DNI BETONU 2014. Konferencja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, co dwa lata.

 

W tym największym w Polsce forum, skupiającym szerokie spectrum osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale także z budownictwem, wzięło udział 850 osób.

 

W ramach konferencji Dni Betonu poświęconej rynkowi materiałów budowlanych, sytuacji na rynku cementu, betonu towarowego, prefabrykacji betonowej, betonu komórkowego, chemii budowlanej, a także betonowej kostki brukowej wręczono nagrody.

 

„NAGRODA DNI BETONU” przyznawana jest dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych. W tym roku jedną z Nagród otrzymała Nasza Pani Wiceprezes Prof. Genowefa Zapotoczna–Sytek, która całe swoje życie zawodowe zajmuje się badaniami związanymi z technologią i stosowaniem betonów komórkowych. Cała społeczność SITPMB serdecznie Pani Profesor gratuluje i życzy owocnej pracy oraz dalszych sukcesów zawodowych!!!

 

Podczas ostatniej IX Sesji zatytułowanej „Właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu” Pani Profesor wygłosiła ciekawy referat pt. „Przegrody budowlane wykonane z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a bezpieczeństwo pożarowe”.

BSS.

 

 


„PRZEMYSŁ SZKLARSKI  2014”

 

W dniach 13 - 15 października 2014 roku w Krynicy Zdroju w Ośrodku „Panorama” ul. Wysoka 15 (dawniej Sanatorium „Budowlani” ), uczestniczyliśmy w Konferencji  Naukowo- Technicznej „Przemysł Szklarski 2014”

Zamierzeniem organizatorów Konferencji , było przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii szkła, technik topienia masy szklanej oraz produkcji wyrobów szklanych.

Nasze Konferencje organizowane w poprzednich latach spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem środowiska przemysłu szklarskiego. Wychodząc naprzeciw opiniom uczestników o celowości kontynuowania konferencji naukowo-technicznej branży szklarskiej.  Kolejne, siódme, spotkanie było naszym technicznym wydarzeniu branżowym, tym razem w Krynicy Zdroju.

W pierwszej części konferencji  były dwie sesje tematyczne dotyczące współpracy ośrodków naukowych uczeni technicznych z przemysłem szklarskim w zakresie kształcenia kadr technicznych i praktyki przemysłowej oraz współczesnych badań naukowych uczelni, ośrodków naukowo-rozwojowych w zakresie postępu technicznego. W sesji pierwszej omówiono również perspektywy rozwoju przemysłu szklarskiego w aspekcie wyzwań środowiskowych dla hut szkła. W sesji drugiej przedstawiono  referaty i prezentacje, dotyczące techniki topienia szkła  w nowoczesnych, optymalnych systemach opalania topliwych pieców szklarskich w aspekcie energetycznym, technologicznym i ekologicznym, stanowiących dla przemysłu szklarskiego alternatywę wyboru i stwarzających możliwości uniknięcia części problemów środowiskowych. Omówiono także zagadnienia doboru materiałów ogniotrwałych do budowy pieców, eksploatacji i sterowania pracą pieców szklarskich z instalacjami tlenowymi.

W kolejnych sesjach konferencji  przedstawiono inne, istotne, zagadnienia dla przemysłu szklarskiego dotyczące m.in.:

- doboru surowców szklarskich do produkcji szkła oraz  przygotowania zestawu szklarskiego w aspekcie oczekiwanych właściwości  fizyko-chemicznych szkła.

- właściwości i korzyści stosowania mineralnego sjenitu nefelinowego, jako aktywatora fazy szklistej w topieniu szkieł.

- nowej jakości mączek wapniowych dla przemysłu szklarskiego.

- popioły lotne – odpad czy alternatywa dla surowców skaleniowych w topieniu szkieł.

- urządzeń do diagnostyki pracy pieców szklarskich,  najnowocześniejsza w Europie Środkowo - Wschodniej wysokotemperaturowa sondą wizyjna VIDEOFIL.

- pomiarów fizyko - chemicznych  i badań  właściwości surowców mineralnych i szkieł .

- wymagań stawianych współczesnym materiałom ogniotrwałym  w piecach   szklarskich.

- budowie i eksploatacji nowoczesnych linii technologicznych w hutach szkła.

- problemy procesu odprężania wyrobów szklanych i badań naprężeń w szkle.

- właściwościom użytkowym szkieł specjalnych dla odnawialnych źródeł energii i budownictwa,

- recyklingowi stłuczki i utylizacji odpadów szklanych.

Organizatorzy zaprosili na konferencję kadrę zarządzającą i kadrę techniczną, specjalistów technologów z hut szkła oraz przedstawicieli przemysłu, uczelni i ośrodków pracujących na potrzeby przemysłu szklarskiego, z kraju  i zagranicy.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Konferencji Naukowo- Technicznej „Przemysł Szklarski 2014” za udział w spotkaniu integracyjnym branży szklarskiej. Szczególnie pragniemy podziękować dyrekcji hut szkła i instytucji delegujących swoich przedstawicieli na naszą konferencję.

Składam podziękowania współorganizatorom konferencji:

- Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Instytutowi Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

- Związkowi Pracodawców „Polskie Szkło” w Warszawie.

- Śląskiej Radzie NOT FSNT w Katowicach.

Dziękujemy autorom referatów i prezentacji przedstawionych na konferencji, i uczestnikom merytorycznej dyskusji w trakcie obrad.

Mamy nadzieję, że Konferencja „Przemysł Szklarski 2014” spełniła zamierzone cele dotyczące kierunków rozwoju technologii szkła a materiały konferencyjne będą przydatne  dla środowiska szklarskiego.

Józef Molenda

SITPMB o/Katowice

 

Udzielamy wsparcia ideowego dla targów RENEXPO Poland, 23.-25. 09. 2014r. Warszawa.

 

 

 

 

Wybory władz SITPMB


W dniu 31.05.2014 r. odbył się XVI Walny Zjazd Delegatów SITPMB, na którym wybrano nowe władze SITPMB w XVI kadencji (2014÷2018).

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą na ww. zebraniu wybrano Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata i zastępcy do Rady Krajowej FSN-T NOT.


 

ZARZĄD GŁÓWNY XVI KADENCJI SITPMB

 

 

 

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Prezes ZG SITPMB

mgr inż. Jerzy Gumiński

2.

V-ce Prezes ds. naukowo-technicznych

prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek

3.

V-ce Prezes ds. szkoleń i konkursów

dr inż. Barbara Słomka-Słupik

4.

V-ce Prezes ds. rzeczoznawstwa i informatyki

mgr inż. Dariusz Karolak

5.

V-ce Prezes ds. organizacyjnych i integracji stowarzyszeniowej

inż. Stanisław Kilar

6.

V-ce Prezes ds. ekonomiczno-gospodarczych

prof. AGH dr hab. inż. Dariusz Kata

7.

Sekretarz ZG

mgr inż. Paweł Lis

 

 

 

Dyrektor BZG inż. Helena Raczyńska 725 360 203

 

 

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA XVI KADENCJI SITPMB

 

 

 

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

mgr Jarema Andrzej Rabiński

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Jolanta Mazur

3.

Sekretarz

mgr inż. Irena Łobodzińska

4.

Członek

mgr inż. Leszek Napiórkowski

5.

Członek

mgr inż. Michał Wąsik

 

 

 

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI XVI KADENCJI SITPMB.

 

 

 

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Przewodniczący

techn. Andrzej Nowicki

2.

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Zofia Kurbiel-Załuska

3.

Sekretarz

mgr inż. Dariusz Zając

4.

Członek

mgr inż. Anna Kosińska-Gozdek

5.

Członek

mgr inż. Mariusz Okuń

 

 

 

DELEGAT I ZASTĘPCA DO KRAJOWEJ RADY FSN-T NOT XVI KADENCJI SITPMB

 

 

L.p.

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Delegat do Rady Krajowej FSN-T NOT

mgr. Stanisław Petrykowski

2.

Zastępca Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT

mgr inż. Mariusz Okuń

 

 

 

 

Wybory nowych władz Oddziału Mazowieckiego SITPMB

 

 

W dniu 19.05.2014 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału Mazowieckiego SITPMB, na którym wybrano nowe władze Oddziału Mazowieckiego.

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą na ww. zebraniu wybrano władze Oddziału Mazowieckiego.

 

 

 

Zarząd Główny Oddziału

 

Prezes

Roman Duda

 

Wiceprezes

Dariusz Karolak

 

Wiceprezes

Mariusz Okuń

 

Skarbnik

Cezary Góralski

 

Sekretarz

Helena Raczyńska

 
   

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

Radosław Gwadera

 

Członek

Zbigniew Buczek

 

Członek

Anna Kosińska-Gozdek

 
   
 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący

Jarema Rabiński

 

Członek

Małgorzata Łyjak

 

Członek

Jarema Rabiński

 
     

 

W dniu 19.05.2014 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału Mazowieckiego SITPMB, na którym wybrano 7 delegatów na XVI Walny Zjazd Delegatów SITPMB.

 

 

 

Delegaci

 

Zbigniew Buczek

 

Dariusz Karolak

 

Anna Kosińska-Gozdek

 

Jarema Rabiński

 

Helena Raczyńska

 

Waldemar Sobieraj

 

Krystyna Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Mazowieckiego SITPMB

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Delegatów SITPMB, które odbędzie się 19 maja 2014r. o godz. 17:00, w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5 Sala „C” w budynku A.MOIIB, w sali 132.

 

Poniżej znajduje się porządek obrad:

 

1. 16:00 - 17:15 - rejestracja przybyłych delegatów.

2. Początek obrad godz. 17:15

3. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Delegatów (w przypadku braku quorum) został wyznaczony na dzień 19 maja 2010 r. o godz. 17:20 w tym samym miejscu i sali.

4. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zjazdu, przyjęcie porządku obrad, wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

5. Zapoznanie z przebiegiem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - referują członkowie zarządu oraz Przewodniczący KR i SK.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Oddziału.

8. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

9. Wybór Prezesa Oddziału Mazowieckiego.

10. Wybór członków Zarządu Oddziału Mazowieckiego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Wystąpienie wybranego Prezesa Oddziału Mazowieckiego.

13. Podjęcie uchwał i wniosków.

14. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

 

 • składanie propozycji uchwał i wniosków na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 602-472-450 do dnia 15.05.2014 r.
 • opłacenie składek członkowskich. Wpłat składek członkowskich należy dokonywać przelewem na konto: 34 1160 2202 0000 0000 5515 6526 z zapisem za jaki okres dokonywana jest wpłata. Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 9 zł/miesiąc, emeryci 3 zł/miesiąc.

 

 

 

 

 

Zebrania statutowych organów SITPMB w Pałacu Brunów k/Lwówka Śląskiego 20-22 września 2013

 

W dniach 20-22 września 2013 r. na terenie Lwówka Śląskiego odbyło się spotkanie szkoleniowo-techniczne SITPMB. Pierwszego dnia podczas zebrań ZG i RN w Pałacu w Brunowie omówiono stan realizacji zatwierdzonego planu pracy na 2013 rok, planu finansowego oraz przygotowań do XVI WZD, który jak ustalono odbędzie się w maju 2014 r. W trakcie zebrania zasłużeni Członkowie SITPMB otrzymali z rąk Prezesa SITPMB listy gratulacyjne. Po zebraniach uczestnicy udali się na uroczystą kolację, w której uczestniczyli: Pan Ludwik Kaziów – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Pan Alfred Marian Sroka – Wiceprezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, który udzielił informacji o górnictwie odkrywkowym regionu pracującym na rzecz budownictwa.

 

Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu zabytkowego ratusza miejskiego oraz wystawy kamieni szlachetnych, niezwykłych form ciosu riolitowego o czerwonej barwie ułożonych w formie wachlarza o nazwie Wielkich Organów Wielisławskich w Sędziszowej nad Kaczawą, zabytkowej ponad 100-letniej zapory wodnej Plichowice na Bobrze. Uczestnicy zapoznali się też z technologią produkcji najstarszego na Ziemiach Polskich XII-wiecznego browaru lwóweckiego. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu szkoleniowo-technicznego udali się do zamku Grodziec, usytuowanego na szczycie wygasłego wulkanu, gdzie przyjęci zostali przez Józefa Sudoła – starostę złotoryjskiego, Kazimierza Niklewicza – etatowego członka Zarządu Powiatu Złotoryjskiego oraz przez kasztelana zamku – Zenona Bernackiego.

 

 

 

 

Construct Canada 2013

 

W związku z realizacją przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Programu Promocji Polskiej Gospodarki w Kanadzie, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Branży Budowlanej CONSTRUCT CANADA, które odbędą się w dniach 4-6 grudnia 2013 r. w Toronto-Kanada oraz misji gospodarczej, która będzie zorganizowana podczas tych targów.

 

Targi CONSTRUCT CANADA to doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów handlowych przez polskie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej. W ramach wsparcia przedsiębiorstw możliwe jest uzyskanie dofinansowania do uczestnictwa w tych targach nawet do 75% poniesionych kosztów (w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG). Wniosek należy złożyć w Ministerstwie Gospodarki do dnia 28.06.2013 r.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż przed targami w kanadyjskiej prasie branżowej pojawią się reklamy oraz artykuł promujący polską branżę budowlaną, a także zaproszenie do odwiedzenia polskich stoisk. Podjęte działania promocyjne przyczynią się do podkreślenia obecności firm polskich na targach oraz wzmocnienia promocji polskiej gospodarki, jako całości.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., jako organizator wystąpień polskich firm za granicą, zapewniają:

 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach poddziałanie 6.5.2 POIG*;
 • profesjonalną obsługę przed, w trakcie i po zakończeniu targów/misji;
 • kompleksową realizację usług z zakresu wynajmu powierzchni, lokalizacji i zabudowy stoiska oraz zamówienia wyposażenia dodatkowego;
 • pomoc w zakwaterowaniu i rezerwacji biletów lotniczych oraz uzyskaniu wiz;
 • możliwość skorzystania z usług logistycznych (transport uczestników lotnisko-hotel-lotnisko, hotel-targi-hotel;
 • pomoc w zapewnieniu tłumaczy podczas rozmów biznesowych;
 • pomoc w wynajęciu tłumacza oraz hostess podczas targów;
 • pomoc w organizacji spotkań matchmakingowych;
 • pomoc w przygotowaniu/druku materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • rekomendacje sprawdzonych i rzetelnych usług spedycyjnych.
*Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach uzyskania dofinansowania na udział w programie promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG) uzyskać można:
 • u przedstawicieli Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.: Bartosz Dembiński, Tel: +48 61 869 24 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • w Ministerstwie Gospodarki- Departament Wdrażania Programów Operacyjnych pod numerem tel: 22 693 58 44;
 • na stronie www Ministerstwa Gospodarki.
Zapraszamy do udziału!

 

 

 

WROCŁAW 22 LISTOPADA 2012 r.

 

 

 

W ramach corocznie odbywających się Wrocławskich Dni Nauki i Techniki organizowanych przez Wrocławską Radę FSN-T NOT, Oddział SITPMB we Wrocławiu zorganizował Sympozjum "Sekwestracja CO2 - nadzieja polskiej energetyki."

 

W referacie wygłoszonym przez kolegę Ludwika Bednarza omówiono problemy wychwytywania i składowania dwutlenku węgla z emitowanych gazów spalinowych celem wstrzymania jego emisji do atmosfery.

Temat wzbudził duże zainteresowanie, szczególnie wśród zaproszonej młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu.

 

Sympozjum zostało wysoko ocenione przez Radę FSN-T NOT specjalnym podziękowaniem.

 

 

 

KORALOWO-PERŁOWY JUBILEUSZ SITPMB

 

W dniu 2 września 2012 r. odbyło się połączone zebranie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej poświęcone m.in. omówieniu bilansu za 2011 rok oraz dyskusji nad projektem planu pracy na 2013 rok. Rada Naczelna pozytywnie zaopiniowała przyjęty przez Zarząd Główny bilans na 2013 r.

Zebranie miało charakter uroczysty, bowiem poprzedzało Jubileuszową Konferencję naukowo-techniczną z okazji 65 rocznicy powstania Stowarzyszenia.

 

3 września w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się Konferencja pod patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta Dziwińskiego. Tematem wiodącym Konferencji był program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 zaprezentowany przez Panią Stanisławę Szałuchę oraz prezentacja duńskiej firmy Cembrit S.A. z Trzemeszna , produkującej dziś bezpieczny dla ludności zamiennik dawnego eternitu pod nazwą: "System dachowy EuroFala". Wygłoszona została prezentacja wyrobów i ich zastosowań w budownictwie. Materiał przedstawiony został przez panów: Andrzeja Konieczkę, Dyrektora Technicznego oraz Marka Biziaka, Kierownika Wsparcia Technicznego.

 

Na uroczystość przybyli m.in.: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Andrzej Roch Dobrucki i twórca naszego samorządu zawodowego pan prof. zwycz. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, Prezes NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Jan Andrzejewski z Litwy.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Samorządu terytorialnego z Województwa Łódzkiego w osobach wiceburmistrza Miasta i Gminy Brzeziny - Romana Sasina oraz przewodniczącego Rady Miasta i sekretarza Powiatu brzezińskiego - Zbigniewa Bączyńskiego.

 

Podczas konferencji na ręce Prezesa SITPMB Jerzego Gumińskiego złożone zostały liczne listy gratulacyjne.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie!

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA 2-3 WRZEŚNIA 2012 r.

 

Uprzejmie informujemy, że z okazji Jubileuszu 65-lecia Stowarzyszenie nasze organizuje konferencję naukowo-techniczną. Odbędzie się ona w dniach 2-3 września 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 w Warszawie.

 

Tematem przewodnim konferencji będzie:

 

"AZBEST W PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH" -CEMBRIT S.A.

Komitet programowy - prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Komitet Honorowy - dr inż. Andrzej Paszkiewicz

Komitet Organizacyjny - prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek

 

Udział w konferencji byłby doskonałą formą promocji dla poszczególnych firm z branży wyrobów budowlanych.

Oferujemy:

 • możliwość krótkiego wystąpienia i zaprezentowania swoich produktów
 • reklamę firmy w formie baneru lub loga wyświetlanego w trakcie wystąpień
 • możliwość przekazania uczestnikom gadżetów z LOGO Państwa Firmy
 • możliwość utworzenia stoiska z Państwa produktami lub usługami

 

Uczestnikami konferencji będą m.in.: Prezes FSN-T NOT - Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB - Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa.

 

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

inż. Helena Raczyńska

Dyrektor Biura ZG

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22/827 68 93