Warszawa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
00 – 043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 pok. 115

tel. (22) 827 – 68 – 93 fax. (22) 826 – 83 – 55
e – mail: sitpmb@sitpmb.pl