Działanie Zarządu Głównego i jego Prezydium

Mazowiecki Dzień Budowlanych 2020

Składamy serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Panu mgr inż. Roman Lulis za zaproszenie dla Prezesa Zarządu Głównego SITPMB dr inż. arch. Adama Baryłki do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2020.