Działanie Zarządu Głównego i jego Prezydium

Zaproszenie na inaugurację roku Akademickiego 2020/2021

UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE
Składamy serdeczne podziękowania JM Rektorowi i Senatowi Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie za zaproszenie dla Prezesa Zarządu Głównego SITPMB dr inż. arch. Adama Baryłki na uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.